Toimintasuunitelma vuodelle 2020

 

             
         TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020


            
1                   Pyritään vaikuttamaan kotisaaren ympäristön kehittämiseen viihtyisäksi ja tehdään seuran toimintaa tunnetuksi.

2                   Seurataan aktiivisesti Hirvensalon kaavoitustilannetta sekä merkittäviä luontoon ja ympäristöarvoihin vaikuttavia hankkeita. Seura osallistuu ja vaikuttaa Hirvensaloa koskevien merkittävien kaavojen valmisteluun.

3                   Jatketaan Hirvensalon palvelujen parantamiseen tähtääviä toimia.

4                   Edistetään Hirvensalossa eri kulttuurialojen harrastustoimintaa harjoittamalla yhteistyötä mm. koulujen ja harrastajaryhmien, esimerkiksi Hirvensalon Nuorisoteatterin kanssa.

5                   Vaikutetaan Hirvensalon sisäiseen ja Martin alueen sekä Vähä-Heikkiläntien liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.       

6                   Tehdään kotiseutuhenkeen perustuvaa yhteistyötä mm. eri yhdistysten ja Turun kaupungin kanssa saarten asioiden edistämiseksi.

7                   Ylläpidetään ja kehitetään seuran omaa blogia (http://www.hirvensalo-seura.blogspot.fi/) sekä facebook-sivua.

8                   Kannustetaan saaren asukkaita liikuntaan. Hyödynnetään kaupungin vapaa-aikatoimialanpalveluja.

9                   Osallistutaan Turku-seuran toimintaan.

10                 Osallistutaan Hirvensalopäiviin esimerkiksi järjestämällä nuotiopaikkaretki tai puunistutus arboretumiin.

11                 Ryhdytään toimiin Hirvensalon näköalakohteiden, poluston, viitoituksen ja opastintaulujen parantamiseksi.

12                 Myydään seuran julkaisemaa Elämää Hirvensalossa -kirjaa.

13                 Kasvatetaan seuran jäsenmäärää.

14                 Kehitetään nuotiopaikkaa toteuttamalla sen yhteyteen laavu sekä kehitetään arboretumia toteuttamalla sinne kyltitys ja istuttamalla useita uusia puita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti