Toimintakertomus 2019


                                                                                                                               
1.  SEURAN TOIMINTA-AJATUS

Seuran tarkoituksena on
-          työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi
-          lisätä viihtyisyyttä alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta
-          toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun alalla
-          olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
-          syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä
kiintymystä kotiseutuunsa.

2.  JOHTOKUNNAN KOKOONPANO                                              
                                                    
Puheenjohtaja                 Niko Aaltonen
Varapuheenjohtaja         Henri Littunen                                       
Sihteeri                              Jani Eteläkoski
Rahastonhoitaja              Sanni Liuke
     Hannele Mustonen        
                                                                 Jari Hauninen
                                                                 Pekka Peltomäki
                                                                 Tommi Isoniemi
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT

Turun kaupunginosajaosto
·      Pekka Peltomäki
·      Sanni Liuke

4. JÄSENET

Jäseniä oli vuoden 2019 lopussa 36 perhettä. Seuralla on ns. perhejäsenmaksu, jolloin samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet voivat liittyä seuran jäseneksi yhdellä jäsenmaksulla. Jäsenmaksu on 20 euroa perhekunta/ 50€ yhdistykset sekä yritykset / 200€ yritysten kannatusmaksu.

5. KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidettiin 28.2 2019 klo 17.00 Syvälahden koululla,osoitteessa Vanha Kakskerrantie 8. Vuosikokousta edelsi lyhyt esittely Syvälahden uudesta monitoimitalosta sekä kierrettiin rakennusta.

Puheenjohtajaksi valittiin Niko Aaltonen.


Johtokunta on kokoontunut vuosikokouksen jälkeen toimintavuoden aikana seuraavasti: 24.3. ja 3.11. Wäinö Aaltosen koululla.
                                 
6. YLEISÖTILAISUUDET

Vuoden 2019 Hirvensalopäivät järjestettiin 17.-25.8. ja seura oli osaltaan järjestämässä ohjelmaa saarelaisten yhteiseen kotiseututapahtumaan.

Vuonna 2017 toteutetulle nuotiopaikalle järjestettiin retki Hirvensalo-päivien yhteydessä 21.8. Paikalle tuli n. 25 henkeä. Retkellä oli mukana luonto-oppaana biologianopettaja Pirjo Kangas ja itse nuotiopaikkalla lisätunnelmaa loi laulullaan ja kitarasäestyksellään Jari Hauninen. Hirvensalo-seuraa tilaisuudessa edusti Jani Eteläkoski, Hannele Mustonen, Jari Hauninen ja Markku Hyvönen. Nuotiopaikalle makkarat lisukkeineen tarjosi tälläkin kertaa K-Market Deli.

Seura järjesti vuoden aikana kaksi puun istutustilaisuutta seuran perustamaan arboretumiin. Ensimmäinen tilaisuus oli keväällä 2.5. Tässä tilaisuudessa istutettiin viisi uutta puuta:

Puistolehmus - Tälpual jokke ry
Tervaleppä - Kakskertaseura ry
Rusokirsikka - Martinrantaseura ry
Hapankirsikka - Juha ja Tiina Varis
Valeakaasia – Seppo Röntynen

Toinen tilaisuus oli syksyllä puun päivänä 27.9. Tällä kertaa istutettiin yksi puu:

Kotipihlaja – Hirvensalon omakotiyhdistus ry

7. ANTTI JA PIRKKO LEHTINEN- STIPENDI

Seura jatkaa Antti ja Pirkko Lehtinen- stipendin jakoa, joka jaetaan yhdelle Wäinö Aaltosen, Haarlan koulun sekä nyt myös Syvälahden koulun oppilaalle. Stipendin saajan päättää koulun opettajat. Stipendi kantaa Pirkko Lehtisen periaatetta: ”Elämässä riittää, että tekee parhaansa.” Seuran ajatuksena on, että stipendeillä muistettaisiin sellaisia oppilaita, jotka ovat tehneet parhaansa, olleet aktiivisia ja ovat omilla toimillaan edistäneet koulun henkeä.

8. HIRVENSALOSEURAN JULKAISUT JA T-PAITA

Seuran julkaisemaa Elämää Hirvensalossa -kirjaa on jäljellä vielä useampia laatikoita. Osa kirjoista on numeroituja ja osa lahjoiksi tarkoitettuja. Kirjan myyntihinta on aikoinaan ollut 20 euroa ja ylikin. Kirja alkaa olla kuitenkin jo vanhentunut eikä sitä ole juurikaan myyty enää vuosiin. Hallitus onkin päättänyt, että sitä voidaan alkaa myydä 5 euron hintaan, jotta kirjat voitaisiin myydä loppuun.9. INTERNET-SIVUT

Seuran hallituksen jäsen Henri Littunen on päivittänyt seuran omaa blogia. Seuralla on oma facebook-sivu ja sitä ylläpitävät johtokunnan jäsenet.

10. TALOUS

Talous käsitellään vuosikokouksessa omana kohtanaan.

11. TULEVA KEHITYS

Hirvensalon väkiluvun kasvaessa seuran merkitys uusia asukkaita kotouttavana tekijänä korostuu. Seuran toiminnassa merkittävimpinä painopistealueina ovat sekä asukkaiden kotoutuminen saarelle että luontoasiat. Näistä aiheista yksi viihtymistä lisäävä asia on järkevät ja sujuvat liikennejärjestelyt saarelta mantereelle.

Seuran elämää voi seurata blogista: www.hirvensalo-seura.blogspot.fi


Hirvensalossa 20.1.2020                    ____________________________                        ___________________________
Puheenjohtaja, Niko Aaltonen                                  Sihteeri, Jani EteläkoskiEi kommentteja:

Lähetä kommentti