maanantai 14. toukokuuta 2018

Hirvensalo-seuran vuosikokous 20.5.Paikka Wäinö Aaltosen koulu, osoite: Wäinö Aaltosen koulutie 31. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen

5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen, toiminnantarkastajan lausunto ja tilien hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

6. Edustajien valinta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen

7. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

8. Vuoden 2018 ja 2019 jäsenmaksu

9. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkio

10. Vuoden 2018 talousarvio

11. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

12. Johtokunnan jäsenten valinta

13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018

14. Seuran vuosikokouksen koollekutsumistavasta päättäminen

15. Muut esille tulevat asiat

16. Vuosikokouksen päättäminen