torstai 11. tammikuuta 2018

Melukysely - asukkaan kokemus äänimaisemasta

Turun kaupunki kerää asukkaiden kokemuksia Turun äänimaisemasta ja melutilanteesta. Samalla kartoitetaan sellaisia alueita, joilla melu koetaan ulkona liikkuessa häiritseväksi sekä sellaisia alueita, jotka koetaan hiljaisiksi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään esitietoina Turun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadinnassa. Vuosia 2018–2022 koskevan toimintasuunnitelman laadinta käynnistyy vuoden 2018 alussa ja se valmistuu kesään 2018 mennessä. Luonnos toimintasuunnitelmasta asetetaan nähtäville keväällä 2018. Toimintasuunnitelmalla pyritään torjumaan melua ja sen vaikutuksia sekä ehkäisemään melun lisääntymistä hiljaisilla alueilla.
Kysely on auki 22.1.2018 saakka. 


Lisätietoa: www.turku.fi/melu