keskiviikko 16. syyskuuta 2015

Hirvensalon tulevaisuuden kaavoitus ja Syvälahden monitoimitalo

Hirvensalon tulevaa monitoimitaloa ( koulu) ja kaavoituksen tulevaisuuden näkymiä esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa Wäinö Aaltosen koululla 22.9.

Hirvensalo-seura oli kaupungin lisäksi tilaisuuden järjestäjänä ja puhetta johti Niko Aaltonen.


Hirvensalon palvelut monipuolistuvat Syvälahteen suunnitteilla olevan uuden monitoimitalon myötä. Turun kaupunki päättää koulun rakentamisesta vuodenvaihteessa 2015/16. Jos keskus rakennetaan, se sisältäisi tilat noin 800 peruskouluikäiselle koululaiselle, 140 päiväkotilapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle.

Turun kaupunkisuunnittelu valmistelee Hirvensalon osayleiskaavasta uutta luonnosta. Osayleiskaavassa määritellään, mihin ja kuinka paljon tulevaisuudessa voidaan rakentaa (asuminen, palvelut), millaisia virkistysmahdollisuuksia saarella on tarjolla sekä minkälaiset liikennejärjestelyt ovat mahdollisia, mm. kulkuyhteydet mantereelle.Syvälahden koulun rehtori Jarmo Salo esitteli uudenlaista oppimisympäristöä tulevassa koulussa ja korosti yhdessä arkkitehti Riina Palvan ( Verstas-arkkitehdit) kanssa suunnittelun ottavan huomioon myös peruskoulujen uudet opetussuunnitelmat 2016 sekä monenlaisten käyttäjien tarpeet.


Tästä syystä pitää puhua monitoimitalosta ei vain koulusta.

Kirjastopalveluiden johtaja Aart de Heer oli innostunut uuden talon tarjoamista hienoista mahdollisuuksista ja yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.

Yleiskaavainsinööri Olavi Ahonen esitteli erilaisia kaavamalleja, joissa Saarten asukasluvun kasvu voisi vuoteen 2029 mennessä olla jopa 15000 lisäasukasta nykyiseen nähden. Ahonen kuitenkin korosti itse uskovansa maltillisimpiin kasvulukuihin.

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen esitteli kansainvälisen arkkitehtiopiskelijoiden kesäkoulun ideoimia visioita siitä, miltä mahdollisen uuden sillan ympäröimillä alueilla voitaisiin tulevaisuudessa nähdä. Arkkitehtiopiskelijoiden visiot olivat raikkaita ja asukaslähtöisiä.

Mahdollisen toisen sillan rakentamista koskeva keskustelu korosti myös muun liikennesuunnittelun vastuuta Hirvensalon ruuhkien purkajana. Keskustelussa korostettiin sillan ohella myös Kakskerrantien nelikaistaistamisen kiireellisyyttä sekä Martinmäen nykyistä sujuvampia liikennejärjestelyjä.