Toimintasuunitelma vuodelle 2016


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016


            
1Pyritään vaikuttamaan kotisaaren ympäristön kehittämiseen viihtyisäksi ja tehdään seuran toimintaa tunnetuksi.

2Seurataan aktiivisesti Hirvensalon kaavoitustilannetta sekä merkittäviäluontoon ja ympäristöarvoihin vaikuttavia hankkeita. Seura osallistuu ja vaikuttaa Hirvensaloa koskevien merkittävien kaavojen valmisteluun.

3Jatketaan Hirvensalon palvelujen parantamiseen tähtääviä toimia.

4Edistetään Hirvensalossa eri kulttuurialojen harrastustoimintaa harjoittamallayhteistyötä mm. koulujen ja harrastajaryhmienesimerkiksi Hirvensalon Nuorisoteatterin kanssa. 

5Vaikutetaan Hirvensalon sisäiseen ja Martin alueen sekä Vähä-Heikkiläntien liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

6Lähetetään edustaja valtakunnallisille kotiseutupäiville, jotka pidetään 
4.-7.8 2016 Kajaanissa, mikäli vapaaehtoinen edustaja ilmaantuu.
7Tehdään kotiseutuhenkeen perustuvaa yhteistyötä Kakskerta-Seura ry:n ja Ruissalo-yhdistys ry:n sekä Hirvensalon että Satavan omakotiyhdistysten kanssa saarten asioiden edistämiseksi.

8Ylläpidetään ja kehitetään seuran omaa blogia (http://www.hirvensalo-seura.blogspot.fi/) sekä facebook-sivua ja ollaan mukana www.saaretverkossa.fi-sivustolla.
9Järjestetään kotiseuturetki syksyllä.

10Kannustetaan saaren asukkaita liikuntaan. Hyödynnetään kaupungin vapaa-aikatoimialanpalveluja.

11Osallistutaan Turku-seuran toimintaan.

12Osallistutaan Hirvensalopäivien järjestämiseen sekä Hirvensalon joulukuusen pystyttämiseen ja jouluvalojen sytyttämistilaisuuden järjestämiseen saaren muiden yhdistysten kanssa. Osallistutaan saarten triennaaliin (seur. 2017).

13 Ryhdytään toimiin Hirvensalon näköalakohteiden, polustonviitoituksen jaopastintaulujen parantamiseksi sekä kartoitetaan mahdollisuutta yleiseen käyttöön tarkoitetulle laavulle/nuotiopaikalle 


14Myydään seuran julkaisemaa Elämää Hirvensalossa -kirjaa ja T-paitoja.

15Kasvatetaan seuran jäsenmäärää.

16Vuosikokouksen yhteydessä tarjotaan kahvit ja kokouksen yhteydessä järjestetään alustus ja keskustelutilaisuus ajankohtaisesta aiheesta.


             
        


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015


            
1Pyritään vaikuttamaan kotisaaren ympäristön kehittämiseen viihtyisäksi ja tehdään seuran toimintaa tunnetuksi.

2Seurataan aktiivisesti Hirvensalon kaavoitustilannetta sekä merkittäviäluontoon ja ympäristöarvoihin vaikuttavia hankkeita. Seura osallistuu ja vaikuttaa Hirvensaloa koskevien merkittävien kaavojen valmisteluun.           

                3.             Jatketaan Hirvensalon palvelujen parantamiseen tähtääviä toimia.

4Edistetään Hirvensalossa eri kulttuurialojen harrastustoimintaa harjoittamallayhteistyötä mm. koulujen ja harrastajaryhmienesimerkiksi Hirvensalon Nuorisoteatterin kanssa. 

5Vaikutetaan Hirvensalon sisäiseen ja Martin alueen sekä Vähä-Heikkiläntien liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

6Lähetetään edustaja valtakunnallisille kotiseutupäiville, jotka pidetään 
6.–9.8.2015 Espoossa, mikäli vapaaehtoinen edustaja ilmaantuu.
7Tehdään kotiseutuhenkeen perustuvaa yhteistyötä Kakskerta-Seura ry:n ja Ruissalo-yhdistys ry:n sekä Hirvensalon että Satavan omakotiyhdistysten kanssa saarten asioiden edistämiseksi.

8Ylläpidetään ja kehitetään seuran omaa blogia (http://www.hirvensalo-seura.blogspot.fi/) ja ollaan mukana www.saaretverkossa.fi-sivustolla.
                9Järjestetään kotiseuturetki syksyllä.

10Kannustetaan saaren asukkaita liikuntaan. Hyödynnetään kaupungin vapaa-aikatoimialanpalveluja.

                11Osallistutaan Turku-seuran organisoimiin pihakilpailuihin.

12Osallistutaan Hirvensalopäivien järjestämiseen sekä Hirvensalon joulukuusen pystyttämiseen ja jouluvalojen sytyttämistilaisuuden järjestämiseen saaren muiden yhdistysten kanssa. Osallistutaan saarten triennaaliin (seur. 2017).

13Ryhdytään toimiin Hirvensalon näköalakohteiden, poluston, viitoituksen jaopastintaulujen parantamiseksi.

                14Myydään seuran julkaisemaa Elämää Hirvensalossa -kirjaa ja T-paitoja.

                15Kasvatetaan seuran jäsenmäärää.

16Vuosikokouksen yhteydessä tarjotaan kahvit ja kokouksen yhteydessä järjestetään alustus ja keskustelutilaisuus ajankohtaisesta aiheesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti