Toimintakertomus 2017


1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS

Seuran tarkoituksena on
- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi

- lisätä viihtyisyyttä alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta

- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun alalla

- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

- syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä


kiintymystä kotiseutuunsa.

    • 2. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO


Puheenjohtaja Niko Aaltonen

Varapuheenjohtaja Henri Littunen

Sihteeri Jani Eteläkoski

Rahastonhoitaja Sanni Liuke

Anne Kanerva

Jari Hauninen

Pekka Peltomäki

Maria Kurki

Tommi Isoniemi

3. JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT

Hirvensalopäivien toimikunta

Turun kaupunginosajaosto

4. JÄSENET
Jäseniä oli vuoden 2017 lopussa 49 perhettä. Seuralla on ns. perhejäsenmaksu, jolloin samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet voivat liittyä seuran jäseneksi yhdellä jäsenmaksulla. Jäsenmaksu 20 euroa perhekunta/ 50€ yhdistykset sekä yritykset / 200€ yritysten kannatusmaksu. 2/4 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017


5. KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidettiin 14.6 2017 klo 17.30 Wäinö Aaltosen koululla,osoitteessa Wäinö Aaltosen koulutie 3. Vuosikokousta edelsi johtokunnan kokous.

Puheenjohtajaksi valittiin Niko Aaltonen.

Johtokunta on kokoontunut Wäinö Aaltosen koululla toimintavuoden aikana seuraavasti: 10.9. ja 22.10.2017 sekä 4.3.2018.

6. YLEISÖTILAISUUDET

Hirvensalopäivät 2017 järjestettiin syyskuun 1.–10., ja seura oli osaltaan järjestämässä ohjelmaa saarelaisten yhteiseen kotiseututapahtumaan. Koko viikoksi oli mukavasti saatu järjestettyä ohjelmaa.

Nuotiopaikan avajaiset järjestettiin Hirvensalo-päivien yhyeydessä 2.9. Paikalle tuli n. 40 henkeä. Hirvensalo-seuraa tilaisuudessa edusti Niko Aaltonen, Jani Eteläkoski ja Markku Hyvönen. Nuotiopaikalle makkarat lisukkeineen tarjosi K-Market Deli.

Nuotiopaikan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi Jani Eteläkoski yhteistyössä Kakskerran Erän, Turun kaupungin ja T. Janger Oy:n kanssa.

Sunnuntaina 10.9. toteutettiin seurakunnan kanssa metsäkirkkohartaus Syvälähden metsäkirkossa.

Seura järjesti Ravintola Pannun kanssa joulunavaustilaisuuden 24.11. Kuusen järjesti paikalle Turun Kaupunki, valot Hirvensaloseura ja puheen piti hirvensalolainen kansanedustaja Saara-Sofia Sirên. Ravintola Pannu oli järjestänyt ravintolaansa joulumusiikkia ja tarjoilu pidettiin heidän tiloissaan.

7. HANKKEET

Ylikyläntien risteyksen parannus Kakskerrantiellä. Projekti käynnistyi ja on valmistunut syksyn aikana. Muutoksessa kasvatettiin Wäinö Aaltosen koululle kääntyvää kaistaa.
Suomi 100 – teeman ympärille Hirvensalo-seura on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa aloittanut arboretum – hankkeen. Ensimmäinen puu on istutettu kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Elina Rantasen ja Markku Hyvösen johdolla joulukuussa. 3/4 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017


8. ANTTI JA PIRKKO LEHTINEN- STIPENDI

Seura jatkaa Antti ja Pirkko Lehtinen- stipendin jakoa, joka jaetaan yhdelle kuudesluokkalaiselle Wäinö Aaltosen ja Haarlan koulussa sekä tulevaisuudessa myös Syvälahde koulussa. Stipendin saajan päättää koulun opettajat. Stipendi kantaa Pirkko Lehtisen periaatetta :"Elämässä riittää, että tekee parhaansa." Seuran ajatuksena on, että stipendillä muistettaisiin sellaista oppilasta, joka on tehnyt parhaansa, ollut aktiivinen ja omalla toimillaan ollut edistämässä koulun henkeä.

9. HIRVENSALOSEURAN JULKAISUT JA T-PAITA

Seuran julkaisemaa Elämää Hirvensalossa -kirjaa on jäljellä alle sata kappaletta. Osa on numeroituja, lahjoiksi tarkoitettuja. Kirjan myyntihinta on 20 euroa. Myös hirvenputki-logollisia paitoja on varastossa. Seura myös julkaisi esitteen laatijayrityksen JS Suomen kanssa. Esitteessä oli Hirvensalo-seuran puheenjohtajan Niko Aaltosen pääkirjoitus sekä hallituksen jäsenten ajatuksia Hirvensalosta ja laatijayrityksen ottamia kuvia saarilta. Esite jaettiin talkoilla kaikkiin hirvensalolaiskoteihin ja sen oli tarkoitus houkutella seuralle lisää jäseniä.

10. INTERNET-SIVUT

Seuran hallituksen jäsen Henri Littunen päivittää seuran omaa blogia tekstein. Seuralla on oma facebook-sivu ja sitä ylläpitävät johtokunnan jäsenet.

11. TALOUS

Talous käsitellään vuosikokouksessa omana kohtanaan.

12. TULEVA KEHITYS

Hirvensalon väkiluvun kasvaessa seuran merkitys uusia asukkaita kotouttavana tekijänä korostuu. Seuran toiminnassa merkittävimpinä painopistealueina ovat sekä asukkaiden kotoutuminen saarelle että luontoasiat. Näistä aiheista yksi viihtymistä lisäävä asia on järkevät ja sujuvat liikennejärjestelyt saarelta mantereelle.

Seuran elämää voi seurata blogista: www.hirvensalo-seura.blogspot.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti